Home    Archeologie    Artikelen   Biografie Artikelen    Boeken    Toponiemen    Genealogie    Hilverbode   De Utrecht    Bewoningslijsten   Oorlog    Wielrennen Hilvarenbeek Diessen e.o.      Over de Schrijver

 

Bewoningslijsten

Hilvarenbeek

 

1561 - Rogge spinding Hilvarenbeek (RAT 54-4354)

1623 - Koningsbede Hilvarenbeek (RAT 700-679)

1655 - Kerstmis bede Hilvarenbeek (RAT 700-692)

1662 - Augmentatie bede Hilvarenbeek (RAT700-695)

1672 - Augmentatie bede Hilvarenbeek (RAT700-721)

1672 - Levering karren Bekenaren voor het Leger (RAT 700-1625)

1674 - Lijst absente Beekse mannen volgens vrouwen en meiden (RAT 700-1602)

1668 - Lijst roepersgeld voor de Clapwaecker in Hilvarenbeek (RAT 700-92a)

1681 - Augmentatie bede Hilvarenbeek (RAT 700-689)

1683 - Inkwartieringen Hilvarenbeek (RAT 700-1630)

1685 - Inkwartieringen Hilvarenbeek (RAT 700-1630)

1685 - Aardgebruik Hilvarenbeek (RAT 700-107)

1687 - Brouwerijen Hilvarenbeek (RAT 700-1168)

1688 - Broodlijst Hilvarenbeek (RAT 54-4348)

1688 - Inkwartieringen Hilvarenbeek (RAT 700-1630)

1688 - Leveren karren in Hilvarenbeek (RAT 700-1625)

1693 - Geld spinding Hilvarenbeek (RAT 54-4350)

1693 - Tappers en brouwers Hilvarenbeek (RAT 700-1176)

1694 - Lijst brandschade 4 mei 1694 (RAT 700-1525)

1697 - Lijst roepersgeld voor de Clapwaecker in Hilvarenbeek (RAT 700-92a)

1698 - Huishoudens in Hilvarenbeek

1700 - Geld spinding Hilvarenbeek (RAT 54-4351)

1702 - Franse en Spaanse contributie Hilvarenbeek (RAT 700-1615)

1708 - Lijst schade plunderingen Fransen in Hilvarenbeek op 17 november (RAT 700-1526)

1714 - Gemaal over Hilvarenbeek (RAT 700-1204)

1715 - Personele setting Hilvarenbeek (RAT 700-618)

1717 - Vee in Hilvarenbeek (RAT 700-1207)

1719 - Impost van de dranken Hilvarenbeek (RAT 700-1215)

1720 - Personele setting Hilvarenbeek (RAT 700-623)

1721 - Bewoners met vee en winkels in Hilvarenbeek (RAT 700-1299)

1729 - Verlaten landerijen en huizen Hilvarenbeek (RAT 780-9)

1736 - Bewoningslijst Hilvarenbeek-Esbeek-Biest (RAT 700-938)

1741 - Hoofdgeld Hilvarenbeek (RAT 700-1248)

1744 - Personele setting Hilvarenbeek (RAT 700-630)

1744 - Inkwartieringen Hilvarenbeek (RAT 700-1631)

1747 - Lijst van Bekenaren die moeten pionieren (RAT 700-1625)

1753 - Inkwartieringen Hilvarenbeek (RAT 700-1633)

1756 - Bewoningslijst Hilvarenbeek-Esbeek-Biest (RAT 700-940)

1759 - Lijst kleding armen Hilvarenbeek (RAT 700-1598)

1762 - Personele setting Hilvarenbeek (RAT 700-641)

1763 - Inkwartieringen Hilvarenbeek (RAT 700-1625)

1768 - Koningsbede Hilvarenbeek (RAT 700-737)

1771 - Bewoningslijst Hilvarenbeek (RAT 700-943)

1774 - Inkwartieringen Hilvarenbeek (RAT 700-1631)

1791 - Bewoningslijst Hilvarenbeek-Esbeek-Biest (RAT 700-947)

1791 - Bezitters vee Hilvarenbeek (RAT 700-1289)

1795 - Stemgerechtigden Hilvarenbeek in de Bataafsche Vrijheid (RAT 700-65)

1804 - Broodlijst Hilvarenbeek (RAT 700-4347)

1808 - Beekse boeren en hun gronden

1809 - Patenten Bekenaren (RAT 700-1559)

1810 - Personele setting Hilvarenbeek (RAT 700-655 )

1812 - Uitgaven veldwachter en schoolmeester (RAT 677-2243)

1813 - Broodlijst Hilvarenbeek (RAT 700-4349)

1813 - Bewoning Hilvarenbeek (RAT 699-3028)

1814 - Gemeentelijke Omslag Bekenaren (RAT 677-2245)

1814 - Fabrieken en Bedrijven Werkwinkels (RAT 699-2736)

1815 - Personeel Brandweer Hilvarenbeek (RAT 699-2722)

1815 - Verkoop heischaal Hilvarenbekenaren ( RAT 699-1701)

1820 - Verkoop turf Hilvarenbekenaren ( RAT 699-1707)

1821 - Bevolking Loo en Heikant (RAT 699-3130)

1821 - Bevolking Voort (RAT 699-3110)

1821 - Bevolking Vrijthof (RAT 699-3129)

1824 - Bevolking gehuchten Hilvarenbeek (RAT 699-3128)

1829 - Verkoop turf Hilvarenbeek ( RAT 699-1716)

1829 - Arme kinderen in Hilvarenbeek ( RAT 699-1716)

1830 - Hilvarenbeekse huiseigenaren en hun kadasternummers

1830 - Verkoop turf Hilvarenbeek (RAT 677-2261)

1831 - Ambachtslieden Openbare Werken (RAT 677-2262)

1831 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 677-2262)

1831 - Personeel Gemeente Hilvarenbeek (RAT 677-2262)

1834 - Gemeentelijke Omslag Bekenaren (RAT 677-2265)

1840 - Bewoners buurtschappen Hilvarenbeek (RAT 699-1677)

1841 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 795-4707)

1841 - Dokters in Hilvarenbeek (RAT 699-2272)

1841 - Leden Gemeentebestuur (RAT 699-2272)

1841 - Veldwachter en Klapwaker in Beek (RAT 699-2272)

1842 - Opname in Wortel (RAT 699-3221)

1843 - Bestuurders Hilvarenbeek (RAT 699-2274)

1843 - Burgerlijke Stand Hilvarenbeek (RAT 699-2274)

1843 - Schouwen wegen en rivieren (RAT 699-2274)

1844 - Gemeentebestuur Hilvarenbeek (RAT 699-2275)

1844 - Heelmeesters Hilvarenbeek (RAT 699-2275)

1844 - Marechassee Hilvarenbeek (RAT 699-2276)

1844 - Opzichter nieuwe scholen Beek - Biest - Esbeek (RAT 699-2275)

1844 - Schoolmeesters Beek - Biest - Esbeek (RAT 699-2275)

1844 - Schutterij Hilvarenbeek ( RAT 699-1731)

1844 - Bouw woningen Hilvarenbeek 1844-1871 (RAT 699-3060)

1845 - Schouwvoering Hilvarenbeek (RAT 699-2276)

1845 - Nationale militie Hilvarenbeek (RAT 699-1732)

1845 - Bewoners buurtschappen Hilvarenbeek (RAT 699-1677)

1846 - Gildebroeders Catharina Gilde Hilvarenbeek (RAT 1389)

1846 - Gildezusters Catharina Gilde Hilvarenbeek (RAT 1389)

1848 - Bewoning gehuchten Hilvarenbeek (RAT 699-1679)

1848 - Notabelen aanleg steenweg Turnhout-Tilburg (RAT 699-2758)

1848 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 795-4707)

1848 - Fabrieken en Bedrijven (RAT 699-2737)

1849 - Beroepen in Hilvarenbeek in de wijken A tot en met O (RAT 699-3183)

1849 - Bewoning Hilvarenbeek (RAT 699-3183)

1849 - Huisgezinnen per gehucht in Hilvarenbeek (RAT 699-3183)

1849 - Opname in Antwerpen (RAT 699-3221)

1849 - Opname in Turnhout (RAT 699-3221)

1849 - Voorpotingen verkoop Hilvarenbekenaren (RAT 699-1736)

1850 -  Bewoning Hilvarenbeek met geboortedatum en plaats (kladversie) (RAT 699-3183)

1850 - Hoofdelijke invulling Register Hilvarenbeek (RAT 699-3183)

1850 - Overzicht aantal bewoners per gehucht op 1 januari (RAT 699-3183)

1850 - Beekse gehuchten met aantal huizen (RAT 699-3183)

1850 - Wijk A tot en met O met huizen en aantal bewoners (RAT 699-3183)

1850 - Aanwezig op raadhuis i.v.m. aanleg steenweg Turnhout-Tilburg (RAT 699-2758)

1850 - Bekenaren die naar Den Haag gaan i.v.m. de steenweg op Turnhout (RAT 699-2758)

1850 - Verkoop platte turf Bekenaren (RAT 699-1737)

1850 - Personele Omslag Hilvarenbeek (RAT 699-2293)

1850 - Arbeiders graafwerk Hilvarenbeek (RAT 699-2283)

1851 - Gemeenteraad Hilvarenbeek (RAT 699-2282)

1851 - Schouwvoering gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-2282)

1851 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 795-4707)

1851 - Gemeenteraadsleden Hilvarenbeek (RAT 699-1678)

1851 - Bevolking Hilvarenbeek (RAT 699-1885)

1851 - Gemeentebestuur Hilvarenbeek (RAT 699-1885)

1851 - Geboorte - Overlijden in Hilvarenbeek (RAT 699-3185)

1852 Geboorte - Huwelijk - Overlijden in Hilvarenbeek (RAT 699-3186)

1852 - Arbeiders graafwerk Hilvarenbeek (RAT 699-2283)

1852 - Burgerlijke Stand Hilvarenbeek (RAT 699-2283)

1853 - Overledenen Hilvarenbeek (RAT 699-2284)

1854 - Fabrieken en Nijverheid Hilvarenbeek (RAT 699-1887)

1855 - Gemeentebestuur Hilvarenbeek (RAT 699-1888)

1856 - Ambachten Hilvarenbeek (RAT 699-1888)

1856 - Fabrieksnijverheid Hilvarenbeek (RAT 699-1888)

1857 - Armwezen Hilvarenbeek (RAT 699-1890)

1859 - Ambachten Hilvarenbeek (RAT 699-1892)

1859 - Fabrieks Nijverheid Hilvarenbeek (RAT 699-1892)

1859 - Fabrieken en Trafijken Hilvarenbeek (RAT 699-2739)

1860 - Gemeente Politie Hilvarenbeek (RAT 699-1893)

1860 - Gemeentebestuur Hilvarenbeek (RAT 699-1895)

1861 - Staat der Fabrieken Hilvarenbeek (RAT 699-1895)

1861 - Schoolkinderen met ouders Hilvarenbeek en Biest (RAT 699-3074)

1863 - Personele Omslag Hilvarenbeek (RAT 699-2281)

1863 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-2299)

1863 - Schoolgeld kinderen Hilvarenbeek (RAT 699-2293)

1863 - Tabel der Lagere Scholen (RAT 699-3115)

1867 - Gemeenteraad Hilvarenbeek (RAT 699-2298)

1867 - Luigelden Hilvarenbeek (RAT 699-2298)

1867 - Veldwachter - Waagmeester - Keurmeester - Klokkenist Hilvarenbeek (RAT 699-2298)

1868 - Luigelden overledenen Hilvarenbeek (RAT 699-2299)

1868 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-2299)

1868 - Koepok inentingen Hilvarenbeek (RAT 699-3581)

1868 - Verkoping turf Hilvarenbeek (RAT 699-2298)

1869 - Hoofdelijke omslag - Hilvarenbeek

1871 - Bouw woningen Hilvarenbeek 1871-1929 (RAT 699-3067)

1871 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-3073)

1871 - Algemene Staat der Lagere Scholen (RAT 699-3117)

1871 - Stemuitslag gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-3696)

1872 - Algemene Staat der Lagere Scholen (RAT 699-3118)

1872 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-3073)

1873 - Vaccinaties Hilvarenbeek (RAT 699-3589)

1873 - Aanvragen secretarie Hilvarenbeek (RAT 699-1963)

1875 - Stemuitslag gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-3699)

1876 - Ambachten Hilvarenbeek (RAT 699-1908)

1876 - Koepok Inentingen School Hilvarenbeek (RAT 699-3587)

1877 - Stemuitslag gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-3701)

1878 - Diensten aan de gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-2309)

1878 - Kosten gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-2309)

1878 - Luiden der klokken bij begrafenissen (RAT 699-2309)

1878 - Schoolgelden Hilvarenbeek-Biest-Esbeek (RAT 699-2309)

1879 - Gebruikers Beekse Gemene Gronden (RAT 699-2310)

1879 - Luiden der klokken bij begrafenissen (RAT 699-2310)

1879 - Gemeentearbeiders Hilvarenbeek (RAT 699-2310)

1879 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-2310)

1880 - Geneesheren Hilvarenbeek (RAT 699-2310)

1880 - Geneeskundige hulp arme Bekenaren (RAT 699-2310)

1880 - Krankzinnigen in Hilvarenbeek (RAT 699-2310)

1880 - Beekse beroepen (RAT 699-2310)

1880 - Brandweer Hilvarenbeek (RAT 699-2722)

1881 - Ambachten Hilvarenbeek (RAT 699-1913)

1881 - Register vergunningen sterke drank (RAT 699-4039)

1882 - Pensioen gerechtigden Hilvarenbeek (RAT 699 - 4047)

1882 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-3073)

1883 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-3073)

1884 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 699-1776)

1885 - Bouw woningen Hilvarenbeek 1885-1905 (RAT 699-3060)

1886 - Bekenaren in Huis van Bewaring (RAT 699-2317)

1886 - Beroepen Hilvarenbeek (RAT 699-2317)

1886 - Gemeente arbeiders Hilvarenbeek (RAT 699-2317)

1886 - Gemeente personeel Hilvarenbeek (RAT 699-2317)

1887 - Gebruikers Gemene Gronden Hilvarenbeek (RAT 699-2318)

1887 - Krankzinnigen in Voorburg uit Hilvarenbeek (RAT 699-2318)

1887 - Lijst verkoop sterke drank Hilvarenbeek (RAT 699-2318)

1887 - Onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-2318)

1887 - Schoolgeld Beek, Biest en Esbeek (RAT 699-2318)

1888 - Onderhoud scholen (RAT 699-2318)

1888 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 699-1776)

1889 - Leerlingen Kom der Gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-1776)

1889 - Leerlingen Zustersschool Hilvarenbeek (RAT 699-1776)

1892 - Paardeneigenaren met adres - Hilvarenbeek

1893 - Kinderen zonder onderwijs (RAT 699-1780)

1893 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 699-1780)

1893 - Rijpaarden Hilvarenbeek (RAT 699-1780)

1893 - Trekpaarden Hilvarenbeek (RAT 699-1780)

1894 - Keuring paarden voor het leger (RAT 699-1780)

1894 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 699-1781)

1895 - Rijkste Bekenaren en kappers (RAT 699-1781)

----  - Lijst Inkwartieringen Hilvarenbeek

1896 - Ambachten Hilvarenbeek (RAT 699-1928)

1896 - Fabrieken Hilvarenbeek (RAT 699-1928)

1898 - Gemeentebestuur Hilvarenbeek (RAT 699-1930)

1900 - Ambachten Hilvarenbeek (RAT 699-1932)

1900 - Vermogende Bekenaren (RAT 699-1787)

1900 - Onderwijzend personeel Beek en Esbeek (RAT 699-2331)

1901 - Armlastigen Algemene Armen (RAT 699-4016)

1902 - Bruidsparen Hilvarenbeek (RAT 699-2333)

1902 - Hoofdelijke omslag Hilvarenbeek (RAT 699-2333)

1902 - Krankzinnigen Hilvarenbeek (RAT 699-2333)

1902 - Onderwijzers in Hilvarenbeek (RAT 699-1792)

1903 - Jacht- en visakten Hilvarenbeek (RAT 699-1696)

1904 - Tapperijen Hilvarenbeek (RAT 699-1791)

1905 - Vermogensbelasting inwoners Hilvarenbeek (RAT 699-3670)

1905 - Vergunningen anders dan sterke drank (RAT 699-4043)

1905 - Vergunningen sterke drank (RAT 699-4039)

1905 - Boogschuttersverenigingen Hilvarenbeek (RAT 699-1696)

1906 - Personen Kiezerslijst Hilvarenbeek (RAT 699-3674)

1906 - Vergunningen drankverkoop Hilvarenbeek en Esbeek

1906 - Bouw woningen Hilvarenbeek 1906-1934 (RAT 699-3060)

1907 - Brandweer dienstplichtingen Hilvarenbeek (RAT 699-1664)

1907 - Kiezerslijst Hilvarenbeek Tweede Kamer (RAT 699-3655)

1907 - Leerlingen scholen met adres in Hilvarenbeek (RAT 699-4051)

1907 - Bouwvergunningen Hilvarenbeek 1907-1912 (RAT 699 - 4132)

1909 - Keuring paarden Hilvarenbeek (RAT 699-3490)

1909 - Belastingschuldigen Hilvarenbeek (RAT 699-3671)

1910 - Grondbelasting inwoners Hilvarenbeek (RAT 699-3669)

1913 - Vergunningen sterke drank Hilvarenbeek 1889-1932 (RAT 699-4040)

1913 - Lijst Inkwartieringen Hilvarenbeek - Esbeek - Biest-Houtakker

1913 - Afgevoerde personen Kiezerslijst (RAT 699-1883)

1913 - Opgevoerde personen Kiezerslijst (RAT 699-1895)

1913 - Kandidaten Gemeenteraad Hilvarenbeek (RAT 699-1878)

1913 - Kandidaten verkiezingen Hilvarenbeek (RAT 699-1878)

1913 -  Landweer Onderzoek Hilvarenbeek (RAT 699-1878)

1913 -  Oproep Verlofgangers Hilvarenbeek (RAT 699-1878)

1913 -  Vrijstelling Geestelijken Hilvarenbeek (RAT 699-1878)

1914 -  Herhalingsoefeningen Militie (RAT 699-1879)

1914 -  Oproep oefening Landweer (RAT 699-1879)

1914 - Herhalingsonderwijs Hilvarenbeek (RAT 699-2345)

1914 - Hondenbelasting Hilvarenbeek, Biest en Esbeek (RAT 699-2345)

1914 - Leden gemeenteraad Hilvarenbeek (RAT 699-2345)

1914 - Onderwijzend personeel Hilvarenbeek, Biest en Esbeek (RAT 699-2345)

1914 - Veldwachters Hilvarenbeek (RAT 699-2345)

1915 - Huur woningen onderwijzers Hilvarenbeek (RAT 699-2345)

1915 - Verkopers sterke drank Beek, Biest en Esbeek (RAT 699-2345)

1915 -  Dienstplicht Landstorm (RAT 699-1880)

1915 -  Looikuipen Frans Kuijpers (RAT 699-1880)

1915 - Bakkers Hilvarenbeek (RAT 826-4182)

1915 - Slagers Hilvarenbeek (RAT 826-4168)

1915 - Winkeliers Hilvarenbeek (RAT 826-4168)

1915 - Bewoners Papenstraat (RAT 699-1802)

1915 - Bewoners Voortsepad (RAT 699-1802)

1915 - Goedkope broodvoorziening Hilvarenbeek (RAT 699-1802)

1915 - Inkwartieringsgelden Hilvarenbeek (RAT 699-1802)

1915 - Regeringsmeel bakkers Hilvarenbeek (RAT 699-1802)

1915 - Steun gezinnen tijdens Mobilisatie (RAT 699-1802)

1915 -  Verlof dienstplichtingen (RAT 699-1802)

1915 - Keuring militairen Hilvarenbeek (RAT 699-1880)

1916 - Keuring militairen Hilvarenbeek (RAT 699-1881)

1916 - Bakkers Hilvarenbeek (RAT 826-4166)

1916 - Winkeliers Hilvarenbeek (RAT 826-4187)

1916 - Keuring Landstorm (RAT 699-1881)

1916 - Ambtenaren gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-2347)

1916 - Gemeente personeel Hilvarenbeek (RAT 699-2347)

1916 - Gemeenteraad Hilvarenbeek (RAT 699-2347)

1916 - Herhalingsonderwijs Hilvarenbeek (RAT 699-2347)

1916 - Onderwijzers Hilvarenbeek, Biest en Esbeek (RAT 699-2347)

1916 - Verkopers sterke drank Beek, Biest en Esbeek (RAT 699-2347)

1916 - Wethouders Hilvarenbeek (RAT 699-2347)

1917 - Verkiezing Gemeenteraad Hilvarenbeek (RAT 699-1882)

1917 - Register secretarie Hilvarenbeek (RAT 699-1965)

1917 - Bakkers Hilvarenbeek (RAT 826-4166)

1917 - Dagboek distributiebedrijf Hilvarenbeek (RAT 826-4157)

1917 - Melkboeren Hilvarenbeek (RAT 826-4197)

1917 - Molenaars Hilvarenbeek (RAT 826-4192)

1917 - Winkeliers Hilvarenbeek (RAT 826-4168)

1917 - Onderwijzend personeel Hilvarenbeek (RAT 699-3122)

1918 - Onderwijzend personeel Hilvarenbeek (RAT 699-3122)

1918 - Brandstoffen Bekenaren (RAT 826-4195)

1918 - Kaasverkopers Hilvarenbeek (RAT 826-4168)

1918 - Winkeliers Hilvarenbeek (RAT 826-4168)

1919 - Kiezerslijst Hilvarenbeek (RAT 699-3659)

1919 - Revaccinatielijst Hilvarenbeek (RAT 699-3659)

1919 - Verkiezingen Hilvarenbeek (RAT 699-3709)

1919 - Bouwvergunningen Hilvarenbeek 1919-1930 (RAT 699 - 4130)

1920 - Register van Huisnummers - Hilvarenbeek (699-3216)

1922 - Ambtenaren in de gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-4118)

1924 - Jachtakten Hilvarenbeek (RAT 699-4121)

1924 - Register Veiligheidswet (RAT 699-4048)

1925 - Lijst Hondenbelasting - Hilvarenbeek

1926 - Register secretariaat Hilvarenbeek (RAT 699-1968)

1926 - Voorschotten vermogende Bekenaren (RAT 699-2777)

1927 - Collecte restauratie Klokkenspel Kerktoren (RAT 699 - 2758)

1927 - Belastingen Hilvarenbeek en adressen

1928 - Ambachten Hilvarenbeek (RAT 699-1956)

1928 - Staat der Fabrieken (RAT 699-1956)

1928 - Lijders aan besmettelijke ziekten (RAT 688-4032)

1929 - Eigenaren paarden Hilvarenbeek (RAT 699-3493)

1929 - Lotelingen Hilvarenbeek (RAT 699-1830)

1930 - Staat der Fabrieken (RAT 699-1958)

1931 - Jachtakten Hilvarenbeek (RAT 699-4124)

1931 - Bezoldiging gemeenteambtenaren Hilvarenbeek (RAT 699-1822)

1931 - Gemeentebestuur Hilvarenbeek (RAT 699-1959)

1931 - Gemeentepersoneel Hilvarenbeek (RAT 699-1959)

1932 - Instellingen Weldadigheid (RAT 699-3989)

1932 - Ambtenaren gemeente Hilvarenbeek (RAT 699-1833)

1932 - Landstorm Hilvarenbeek (RAT 699-1831)

1933 - Ambtenaren gemeente  Hilvarenbeek (RAT 699-1833)

1933 - Vergunningen bedrijven Hilvarenbeek (RAT 699-1822)

1934 - Huisartsen Hilvarenbeek (RAT 699-1833)

1934 - Bezitters vuurwapens Hilvarenbeek (RAT 699-4116)

1937 - Onbewoonbaar verklaarde woningen Hilvarenbeek (RAT 699-4080)

1939 - Bezitters vuurwapens Hilvarenbeek (RAT 699-4116)

1945 - Beekse grondeigenaren in het grondonderzoek

1956 - Straat - Huisnummerboekje Hilvarenbeek

1964 - Buurtschappen Hilvarenbeek maart 1964 (origineel)

1964 - Buurtschappen Hilvarenbeek maart 1964 (getypt)

1964 - Gegevens Gemeente Hilvarenbeek (RAT 1012-1)

1965 - Gegevens Gemeente Hilvarenbeek (RAT 1012-1)

 

naar HOME