Home    Archeologie    Artikelen   Biografie Artikelen    Boeken    Toponiemen    Genealogie    Hilverbode   De Utrecht    Bewoningslijsten   Oorlog    Wielrennen Hilvarenbeek Diessen e.o.    Over de Schrijver

Oorlog

naar Oorlog website Beekse Heemkunde Kring;
https://oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl

naar website Erfgoed Diessen
https://erfgoeddiessen.nl

 

Hilvarenbeek

Boeken

 

1944 - J.A. Spapens - Dagboek Hilvarenbeek 1944 (RAT 1184)

1983 - Kees van Kemenade - Hilvarenbeek 1940-1945

1994 - Jan van Helvoirt e.a. - Esbeek vijftig jaar bevrijd

1997 - Huub Meeuwisse - Na zestig jaar nog als de dag van gisteren

2009 - Ad van Rijswijk - Esbeek een schakel in de pilotenlijn

 

Artikelen

1795 - Handtekeningen Bekenaren en oorlogsschade (RAT 700-800)

1808 - Heffing Bekenaren bijdrage oorlog (RAT 700-800)

1918 - C.J.G. Sissingh - Verslagen Landgoed De Utrecht 1914-1918

1941 - Frieda Teurlings - Angst

1981 - Kees van Kemenade - Hilvarenbeek in de meidagen van 1940

1983 - Kees van Kemenade - De winterhulp in Hilvarenbeek (TPeT nr. 4)

1988 - Jan Naaijkens - Generaal Daendels in de Biest september 1794 (TPeT nr. 22)

1990 - Kees van Kemenade - Herinneringen aan de mobilisatietijd 1914-1918 (TPeT nr. 26)

1993 - Fon van Iersel - De Poenix uit de schoenendoos, oftewel het verhaal van een vliegtuig (TPeT nr. 35)

1993 - M.G. Bond - De kerktoren in Hilvarenbeek, uitkijkpunt naar de vrijheid (TPeT nr. 34)

1994 - Ad van Gool - Oorlogservaringen maakten onuitwisbare in druk (TPeT nr. 38)

1994 - Ad van Gool - 'Toen dacht ik dat het met me gebeurd was!' (TPeT nr. 38 )

1994 - Bob Duijvestijn - De pilotenlijn Twente-Brussel via Hilvarenbeek (TPeT nr. 38)

1994 - Fien Verhoeven - De bevrijding en beschieting van Hilvarenbeek (TPeT nr. 38)

1994 - Gerard Wolfs - 'Wanneer komen de bevrijders' (TPeT nr. 38)

1994 - Jan van Helvoirt - Bevrijdingsvuur op de Brandtoren in 'De Utrecht' (TPeT nr. 38)

1994 - Karst Smit - Hilvarenbeek en de pilotenlijn - (TPeT nr. 38)

1994 - Kees van Kemenade - De dood van soldaat Charles Simpson (TPeT nr. 38)

1994 - Kees van Kemenade - De Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene' - (TPeT nr. 38)

1994 - Kees van Kemenade - Hilvarenbeek door de ogen van een 'bomber' - (TPeT nr. 38)

1994 – Jan van Helvoirt – Bevrijdingsvuur op de ‘Brandtoren’ in De Utrecht

1994 - Leo Adriaenssen - Het Gelderse gevaar (TPeT nr. 37)
1994 - M.G. Bond - Hilvarenbeek als waarnemingspost in 1944 (TPeT nr. 38)
1995 - Ad van Gool - Oorlog is een hard bedrijf
1995 - Ad van Gool - Sensatie, sensatie, Tommy's in het dorp
1997 - Eugene van der Heijden - 'Zigarett aus Mund!' Oorlogsherinneringen mei 1940 - (TPeT nr. 45)
1997 - Eugene van der Heijden - Fronttoerisme. Oorlogsherinneringen september 1944 - (TPeT nr. 45)
1997 - Fon van Iersel - Herdenken, Herinneren, Herbeleven - (TPeT nr. 45)
1998 - Jan van Helvoirt - Tumult op het Hilvarenbeekse raadhuis in 1814 - (TPeT nr. 49)
1998 – Jan van Helvoirt – Beekse Schansen uit de zestiende eeuw
1999 - Jan Abrahams - Mijn jeugdjaren in de Tweede Wereldoorlog - (TPeT nr. 53)
2001 - Jan Naaijkens - Dad's Army in Hilvarenbeek - (TPeT nr. 57)
2004 - Ad van Rijswijk - Vliegtuig C47 stortte neer bij de Flaes op 17 september 1944 (TPeT nr. 67)
2004 - Antoon van Dijk - Eerst inkwartiering van Duitsers, toen van Engelsen (TPeT nr. 67)
2004 - Emmanuel Naaijkens - Medemenselijkheid was de drijfveer (TPeT nr. 67)
2004 - Emmanuel Naaijkens - Ida Simons en de oorlog (TPeT nr. 67)
2004 - Bruce Bolinger - Tom Applewhite, de studenten en de ondergang van de vluchtlijn (TPeT nr, 67)
2005 – Jan van Helvoirt – Fransen in 1794 op bezoek in Hilvarenbeek: een heerlijkheid
2006 - Jeroen Ketelaars - Brochure over rol marechaussee in de pilotenlijn - (TPeT nr. 71)
2008 - Bas Aarts - Her levensverhaal van Jan Aarts - (TPeT nr. 78)
2008 - Emmanuel Naaijkens - Grafsteen Jan Aarts een kwetsbaar maar betekenisvol monument - (TPeT NR. 78)
2009 – Jan van Helvoirt – ‘Grote Oorlog’ liet Esbeek onberoerd
2011 - Emmanuel Naaijkens - Alida Lion, een Joods 'christinneke' - (TPeT nr. 86)
2012 - Harry Putters - Eugene van der Heijden. Bekenaar in het verzet (TPeT nr. 87)
2016 - Jeroen Ketelaars - Veldwachter tijdens het eerste oorlogsjaar - TPeT nr. 99)
2017 – Jan van Helvoirt – Viering van de Vrede van Munster in Beek op 10 juni 1648
2017 – Jan van Helvoirt – Vuurgevecht op de hei in 1831 tijdens de Belgische Opstand
2017 – Jan van Helvoirt – Beek in wateroorlog verwikkeld met Poppel in 1780
2018 – Jan van Helvoirt – Bekenaar op 18 juni 1815 gewond bij de Slag bij Waterloo
2018 – Jan van Helvoirt – Belgische vluchtelingen in Beek en Esbeek in 1914
2018 – Jan van Helvoirt – De Fransen plunderen in Beek augustus 1794
2018 – Jan van Helvoirt – De vergeten Schans van de Opstand in Gorp uit 1595
2019 - Jef van Gils - De invloed van de Tachtigjarige oorlog op Hilvarenbeekse testamenten - (TPeT. nr 105)
2019 – Jan van Helvoirt – Franse leger wandelt op 27 augustus 1794 Beek binnen
2020 – Jan van Helvoirt – Franse officieren welkome gasten in de Valk in 1794
2020 – Jan van Helvoirt – Fransen bouwen in 1794 groot kampement op de Biest
2021 – Jan van Helvoirt – Beladen bommenwerper verongelukt bij de Hertgang in maart 1959
2022 – Jan van Helvoirt – Lotelingen slopen notarishuis het Beekse notarishuis in 1814 compleet
2022 – Jan van Helvoirt – Twee Beekse slachtoffers tijdens intocht Fransen in 1794
2022 - Bart Beex (e.a.) - Lancaster crasht  bij de Flaes in W.O II in 1944
 

Archieven

1645 - Sauvegarde Frederick Hendrick (RAT 700-1605)

1672 - Brief plaatsen slagbomen Hilvarenbeek (RAT 700-1635)

1672 - Registratie militaire mannen in het Rampjaar (RAT 700-1601)

1674 - Brief Stadhouder Willem III om slagbomen te maken (RAT 700-1635)

1674 - Contributie oorlog Hilvarenbeek (RAT 700-1607)

1675 - Contributie oorlog Hilvarenbeek (RAT 700-1608)

1708 - Plakkaat represaille Franse plundering Hilvarenbeek

1747 - Vordering karren en paarden Hilvarenbeek (RAT 700-1625)

1794 - Rekeningen Bekenaren tijdens Franse inval

1806 - Reglement op het schutten in Hilvarenbeek, Diessen en Riel

1806 - Proclamatie Koning Lodewijk Napoleon (RAT 700-33)

1813 - Levering gemeente Hilvarenbeek aan het leger (RAT 699-1701)

1813 - Geleverde brandstoffen Geallieerde Troepen (RAT 699-2244)

1814 - Transporten Russische Troepen (RAT 699-1716)

1831 - Tiendaagse Veldtocht (RAT 699-1709)

1834 - Transport zieke Militairen (RAT 299-2266)

1834 - Verhuur Wachtscholen en Kachels (RAT 299-2266)

1844 - Levering Burgerwacht (RAT 299-2275)

1845 - Levering aan de Beekse Burgerwacht (RAT 299-2276)

1889 - Inkwartiering en oefening Hilvarenbeek

1902 - Inkwartiering officieren De Valk (RAT 699-1696)

1913 - Aanmelding Zee-Militie (RAT 699-1878)

1913 - Loting voor de Militie (RAT 699-1878)

1913 - Overnachten buiten de Kazerne (RAT 699-1878)

1913 - Vergoeding inkwartiering Hilvarenbeek (RAT 699-1878)

1913 - Zakboekjes Landweer (RAT 699-1878)

1914 - Dienstpichtigen Landstorm (RAT 699-1879)

1914 - Landweer grenswacht WO I (RAT 699-1879)

1914 - Verbod dragen van wapens (RAT 699-1879)

1914 - Vluchtelingen Belgie (RAT 699-1879)

1914 - Belgische vluchtelingen

1915 - Inkwartiering De Valk (RAT 699-1802)

1915 - Inkwartiering Eerste Wereldoorlog Esbeek (RAT 699-1802)

1915 - Naleving drankwet tappers (RAT 699-1802)

1915 - Schade militairen aan burgemeester (RAT 699-1802)

1915 - Schietoefeningen Roovert (RAT 699-1802)

1915 - Vlaggen op de Beekse Toren (RAT 699-1802)

 

Diessen

Boeken

1944 - Pater Fidentius - Oorlog in Diessen 16 sep. - 2 nov. 1944

 

Artikelen

1940 - Gust de Vries - Krijgsgevangen in Duitsland

1940 - Jan de Vries - Brieven vanuit het ziekenhuis

1990 - Ad Hoozemans - Diessense kerkklokken gegoten in 1821, geroofd in 1943 (TPeT nr. 28)

1993 - Ad Hozemans e.a. - Diessense torenklokken gegoten in 1821, geroofd in 1943 (HGD nr. 1)

1994 - Pater Fidentius - De bevrijding van Diessen (TPeT nr. 38)

1994 - Ad Nooijens - De grot in Baarschot (HGD nr. 2)

1995 - Jan Smulders - Onze jongens in Indie (HGD nr. 3)

1997 - Wil Vennix - NSB-burgemeester jarenlang 'achtervolgd' door de gemeente (HGD nr. 5)

1997 - Wil Vennix - NSB-burgemeester jarenlang achtervolgd - (TPeT nr. 45)

1998 - Ad Hoozemans - In Baarschot staat een grot - (TPeT nr. 50)

2001 - Jan van Helvoirt - Diessen geplunderd in 1702 niet met de Franse slag! (HGD nr.9)

2004 - Frank Vogels - Joodse Franse soldaat vocht in Diessen tegen de Duitsers (TPeT nr. 67)

2004 - Herman de Wolf - Altijd de angst om gepakt te worden (TPeT nr. 67)

2004 Jan van Helvoirt - Esbeek gedurende de Oorlog (TPeT nr. 67)

2009 - Sjard Habraken - Ons moeder en de zusters; een verhaal uit de oorlogstijd (HGD nr. 17)

2012 - Ton de Jong - Ook in 1944 dreigde herindeling (HGD nr. 20)

2015 - Ad van Doormaal - Bevrijdingsoptocht 1945 (HGD nr. 23)

2019 – Jan van Helvoirt – Diessen in 1702 door de Fransen totaal geplunderd

2020 – Jan van Helvoirt – Baarschot moet pionieren in 1748 tijdens Successieoorlog

2020 - Hans Schoenmaker - In vreemde aarde begraven. De Oostenrijkse Successieoorlog 1740-1748 - (TPeT nr. 109)

2021 - Wil Vennix - Terugblik onthulling 12 mei 1940-brug (HGD nr. 29)

 

Archieven

1702 - Lijst gestolen paarden Diessenaren (RAT 700-1637)

 

Home